گزارش صنعت بانکداری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
تاريخ: 1402/04/05

گزارش صنعت بانکداری در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

در گزارش ماهانه صنعت بانکداری اردیبهشت ۱۴۰۲ به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اجمالی صنعت بانکداری خواهیم پرداخت.

در زیرمجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، موضوعات نقدینگی و تورم، عملیات بازار باز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در باب موضوع نقدینگی، نقدینگی کل کشور و نرخ رشد آن و در ذیلِ موضوع تورم، شکست رکورد تورم ماهانه از سال 1396 در خرداد ماه سال 1401 و به بررسی شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور خواهیم پرداخت. در زیر مجموعه عملیات بازار باز نیز گزارش عملیات اجرایی سیاست‌های پولی طی سال 1401 و 1402 و نرخ بازار بین بانکی طی سال 1401 و 1402 را بررسی می‌نمائیم. 

در زیرمجموعه بررسی اجمالی صنعت بانکداری نیز به درآمد عملیاتی محقق شده به تفکیک ۱۳ بانک بورسی و فرابورسی، درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده‏‌های سرمایه‌‏گذاری، وضعیت تسهیلات اعطایی و  وضعیت بازار صنعت بانکداری خواهیم پرداخت. 

الف- بررسی متغیرهای کلان اقتصادی : 

1-شاخص نقدینگی

 

 
 ✅ نقدینگی کل کشور طبق اخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در بهمن ماه سال1401 معادل 6,103 همت بوده است.
 ✅ نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن‌ماه 1401 کاهش یافته است.
 ✅ رشد نقدینگی در سالهای 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است. 
 ✅ بیشترین نرخ رشد ماهانه نقدینگی کشور در دوره مذکور در اسفند سال 1399 و حدود 5 درصد بوده است.


2-تورم ماهانه 

 

 

 ✅رکورد تورم ماهانه کشور از سال 1396 در خرداد ماه سال 1401 با 12/3درصد با اختلاف شکسته شده است.
 ✅ بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران در فروردین ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 180,5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 55.5 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

3- عملیات بازار باز 

 

 

 

 

ب_بررسی اجمالی صنعت بانکداری :

در گزارش ارائه شده شاخص‏های عملکردی بازار پول شامل شاخص نقدینگی، تورم و عملیات بازار باز بانک مرکزی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین عملکرد ماهانه 13 بانک بورسی به عنوان بازیگران اصلی بازار پول بیان شده است؛ به شاخص‏های در‏آمد عملیات محقق‏شده, درآمد تسهیلات اعطایی، سود سپرده‌های سرمایه‏ گذاری و وضعیت بازار این بانک‏ها نیز پرداخته شده است.  

1- درآمد عملیاتی محقق شده

 

 

 

 

✅ در اردیبهشت ماه سال 1402، مجموعا 40 همت درآمد عملیاتی توسط 13 بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس محقق شده است که به ترتیب بانک‏های ملت (29درصد)، تجارت (17درصد) و پاسارگاد (15درصد) ؛ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده ‏اند.

✅ 13 بانک بورسی و فرابورسی, در دو ماهه سال جاری معادل 20 درصد از کل سال 1401 درآمد عملیاتی محقق کرده اند.
برای مشاهده ادامه گزارش در خصوص درآمد عملیاتی، درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده ‏های سرمایه‏گذاری، وضعیت تسهیلات اعطایی محقق شده اینجا را کلیک کنید. 

2- وضعیت بازار صنعت بانکداری

 

✅ میانگین ارزش بازار به درآمد عملیاتی برای صنعت بانکی طی سال 1401 معادل 1.03 بوده است.
✅میانگین ارزش بازار 13 بانک بورسی و فرابورسی در تاریخ 7 خرداد1402 به درآمد عملیاتی طی دو ماهه نخست 1402 معادل 6.53 بوده است.

استفاده از این گزارش تنها با ذکر منبع تامین سرمایه بانک ملت بلامانع است.

📚 دانلود فایل کامل گزارش صنعت بانکداری - اردیبهشت ۱۴۰۲

سرفصل موضوعات گزارش
🔹بررسی متغیر کلان اقتصادی
🔹شاخص نقدینگی
🔹تورم ماهانه
🔹عملیات بازار باز
🔹بررسی اجمالی صنعت بانکداری
🔹صنعت بانکداری
🔹درآمد عملیاتی محقق شده
🔹توزیع درآمد عملیاتی محقق شده در سال ۱۴۰۱ و ادریبهشت ۱۴۰۲ 
🔹درآمد عملیاتی محقق شده به تفکیک ۱۳ بانک بورسی و فرابورسی 
🔹روند درآمد عملیاتی طی سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت۱۴۰۲
🔹روند تغییرات درآمد ماهانه(درصد)
🔹درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده ‏های سرمایه‏ گذاری
🔹درآمد تسهیلات اعطایی (میلیون ریال)
🔹تغییرات درآمد تسهیلات اعطایی
🔹سود سپرده های سرمایه گذاری (میلیون ریال)
🔹تغییرات سود سپرده های سرمایه گذاری
🔹وضعیت تسهیلات اعطایی
🔹ترکیب مانده تسهیلات اعطایی
🔹ترکیب درآمد بانک ها به تفکیک نوع عقد
🔹وضعیت بازار صنعت بانکداری
🔹ارزش بازار
🔹سهم از ارزش بازار
🔹نسبت ارزش بازار به درآمد عملیاتی