آتیه ملت در صدر صندوق‌های درآمد ثابت
تاريخ: 1399/03/17

آتیه ملت در صدر صندوق‌های درآمد ثابت

بر اساس آخرین رتبه‌بندی سامانه رتبه‌بندی صندوق‌ها منتهی به اردیبهشت‌ماه 1399، صندوق درآمد ثابت آتیه ملت، موفق به کسب رتبه اول در میان صندوق‌های درآمد ثابت شده است، عنوانی که بیانگر عملکرد موفق این صندوق در زمینه‌های متفاوت از قبیل بازده و شفافیت اطلاعاتی می‌باشد.
در سال‌های گذشته انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و دستیابی به سودی بالاتر از سود بانکی، در کنار کاهش ریسک و مدیریت حرفه‌ای سرمایه، فرصت مطلوبی برای افرادی که فرصت یا اطلاعات کافی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را در اختیار ندارند، پدید آورده‌اند.
اما در این میان یکی از نکات حائز اهمیت، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری متناسب با اهداف سرمایه‌گذار می‌باشد، در همین راستا سامانه رتبه‌بندی صندوق‌ها با تعریف معیارهای جامع اقدام به امتیازدهی صندوق‌ها در سه دسته درآمد ثابت، سهامی و مختلط نموده است تا راهنمایی معتبر برای افراد جهت اشراف بیشتر در انتخاب‌ گزینه مناسب باشد.
بر اساس آخرین رتبه‌بندی این سامانه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1399، صندوق درآمد ثابت آتیه ملت، موفق به کسب رتبه اول در میان صندوق‌های درآمد ثابت شده است، عنوانی که بیانگر عملکرد موفق این صندوق در زمینه‌های متفاوت از قبیل بازده و شفافیت اطلاعاتی می‌باشد.