ادامه رشد درآمدی « تملت» در تیرماه
تاريخ: 1402/05/07

ادامه رشد درآمدی « تملت» در تیرماه

تامین سرمایه بانک ملت طی دوره6 ماهه منتهی به تیرماه 1402 بیش از 8,139 میلیارد ریال درآمد شناسایی کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 113 درصدی را تجربه کرده است.

عملکرد دوره یک ماهه منتهی به تیرماه ماه سال 1402  «تملت» با حدود 1,577  میلیارد ریال درآمد منتشر گردید. این در حالی است که درآمد شرکت در تیرماه سال 1401 معادل 926 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب جهش حدود 70 درصدی درآمد شرکت طی این دوره مشاهده می‌شود.
هم‌چنین عملکرد دوره شش ماهه ماهه منتهی به تیرماه 1402 حدود 8,139 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (3,814 میلیارد ریال)، رشد بیش از 113 درصدی را تجربه کرده است.