"تملت" به مجمع می‌رود
تاريخ: 1401/09/19

"تملت" به مجمع می‌رود

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت در روز دوشنبه 28 آذرماه 1401 برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) می‌رساند، مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/09/28 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می‌شود.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده «تملت» شامل تغییر سال مالی شرکت و سایر موارد است.