تامین سرمایه بانک ملت

search mellat
Policy framework during stock market boom
تاریخ : 1398/11/13 , ساعت
Policy framework during stock market boom
CEO of MIB to Donyay-e-Eghtesad, Capital market is on fire, Ups and downs in stock market are like a continuous cycle and from experience down periods are much longer. Fortunately this recent boom is longer which provides opportunities for implementing effective policies in using nominal capacity of market in order to support financing and modifying corporates' governance.

CEO of MIB to Donyay-e-Eghtesad, Capital market is on fire, Ups and downs in stock market are like a continuous cycle and from experience down periods are much longer. Fortunately this recent boom is taking longer which provides opportunities for implementing effective policies in using nominal capacity of market in order to support financing and modifying corporates' governance.

  آخرین اخبار
  تامین مالی-انتشار مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد 10 هزار میلیارد ریالی
  مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت از انتشار مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد میعانات گازی توسط شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به ارزش 10.۰۰۰ میلیارد ریال و با هدف تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت مزبور در روز شنبه 3 اسفند ۱۳۹۸ خبر داد.
  تاریخ : 1398/12/03
  بیشتر
  تامین مالی-عرضه موفقیت آمیز اوراق 600 میلیارد تومانی سلف موازی استاندارد نفت کوره
  پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره در روز‌ شنبه 18 اسفند در بورس انرژی آغاز و با فروش تمامی اوراق در همین روز، این پذیره‌نویسی با موفقیت انجام شد.
  تاریخ : 1397/12/18
  بیشتر