تامین سرمایه بانک ملت

search mellat
The First Finance Conference of Iran
تاریخ : 1398/10/05 , ساعت
The First Finance Conference of Iran
The First Finance Conference of Iran was held on Dec. 24th, focused on financing. Hosseini Moghaddam, the CEO of MIB attended among many other finance and capital market professionals and discussed the 99 budget bill and approaches toward other financial issues.
The First Finance Conference of Iran was held on Dec. 24th, focused on financing. Hosseini Moghaddam, the CEO of MIB attended among many other finance and capital market professionals and discussed the 99 budget bill and approaches toward other financial issues.
  آخرین اخبار
  تامین مالی-انتشار مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد 10 هزار میلیارد ریالی
  مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت از انتشار مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد میعانات گازی توسط شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به ارزش 10.۰۰۰ میلیارد ریال و با هدف تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت مزبور در روز شنبه 3 اسفند ۱۳۹۸ خبر داد.
  تاریخ : 1398/12/03
  بیشتر
  تامین مالی-تامین سرمایه بانک ملت، حامی صنعت پتروشیمی
  تامین سرمایه بانک ملت، به عنوان تامین سرمایه پیشرو در تامین مالی صنایع انرژی همواره حامی و همراه صنایع بزرگ و کوچک در این بخش بوده است، به گونه‌ای که از مجموع حجم تامین‌ مالی انجام شده از طریق اوراق بدهی، سهم صنایع انرژی بیش از 30% این حجم بوده است و از این حیث این شرکت سرآمد فعالین بازار سرمایه در حوزه انرژی می‌باشد.
  تاریخ : 1398/12/01
  بیشتر