تامین سرمایه بانک ملت

search mellat
آرشیو اخبار
مدیریت دارایی-لزوم تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی
1395/07/12
مدیرعامل تامین سرمایه ملت عنوان کرد: لزوم تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی؛ به گفته قاسمی ارمکی، با ایجاد ابزارهای مالی جدید می توان میزان تامین مالی را نسبت به تولید ناخالص داخلی به بیش از 10 درصد افزایش داد.
تامین مالی-انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اوره شرکت پتروشیمی شیراز
1395/04/19
علی قاسمی ارمکی از انتشار قریب‌الوقوع اوراق سلف موازی استاندارد اوره شرکت پتروشیمی شیراز توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت خبر داد و گفت: با توجه به تصویب پذیرش و انتشار اوراق سلف اوره در هیات پذیرش بورس کالا، اوراق مزبور به ارزش دو هزار میلیارد ریال در روزهای آتی در بورس کالا عرضه خواهد شد.