پروژه های طرح کسب و کار
پروژه های طرح کسب و کار

طرح كسب وكار، نوشته اي توصيفي و جامع در مورد كسب وكار يك موسسه، گروه يا فرد كارآفرين است. اين طرح حاوي بررسي-هاي دقيقي در خصوص توليدات يا خدمات يك شركت، بازار و مشتريان، رقبا، منابع انساني، منابع تامين مالي، تكنولوژي و ابعاد فني محصول يا خدمات و ... است. يكي از مهمترين كاركردهاي طرح تجاري اين است كه با تدوين آن، كارآفرين مي تواند عوامل داخلي و خارجي درگير در كسب وكار خود را شناسايي و اثر آن ها را بر روي فعاليت خود بررسي نمايد. در حقیقت طرح كسب وكار به عنوان نقشه راه (Road map) شركت مي باشد كه مسير حركت شركت را تعيين مي‌كند. نهايت اينكه طرح كسب وكار به عنوان يك سند كلان است كه از آن انواع گزارش های مورد نياز شركت جهت توجيه مخاطبين استخراج مي گردد. فرآیند ارائه این خدمت نیز مشابه فرآیند ارائه خدمات تهیه طرح های توجیهی (FS) می باشد.

امکان سنجی طرح ها - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت پتروشیمی مبین

شرکت پتروشیمی مبین

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب

شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


دی ان ان