پروژه های اوراق بدهی
اوراق بدهی

محوری ترین فعالیت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با توجه به فعالیت های گسترده بانک ملت و شرکت های وابسته به آن در حوزه بازار پول، ارائۀ خدمات تأمین مالی به مشتریان عمده و دائمی بانک، خصوصاً شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از طریق انتشار اوراق مشارکت (ریالی و ارزی)، اوراق صکوک اجاره و گواهی های سپرده (خاص و عام) خواهد بود. از اینرو، شرکت تأمین سرمایه ملت در زمینۀ پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار (خصوصاً اوراق بدهی) و انواع روش های تأمین مالی در بازارهای مالی خدمات خود را ارائه خواهد داد. این خدمات شامل تأمین مالی از طریق سرمایه گذاران در بازار سرمایه و تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان در بازار پول (عمدتاً بانک ها و صندوق توسعه ملی) می باشد.

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

en.iwpco.ir

120میلیون دلار

1392

شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران

www.iooc.co.ir

300میلیون دلار

1392

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

www.icofc.ir

200میلیون دلار

1392

شرکت نفت و گاز پارس

شرکت نفت و گاز پارس

www.pogc.ir

500 میلیون یورو

1391

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو)

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو)

www.midhco.com

80میلیون دلار

1393

وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی

www.mrud.ir

120میلیون دلار

1392

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی نفت ایران

www.nioc.ir

93میلیون یورو

1394

شرکت پتروشیمی آبادان

شرکت پتروشیمی آبادان

www.abadan-petro.com

7،36 میلیون یورو

1394

دانا انرژی

دانا انرژی

www.danaenergy.ir

19.77 میلیون یورو

1394

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

5،000 میلیارد ریال

1395

اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با هدف بازپرداخت بدهی های بیمه سلامت

3،000 میلیارد ریال

1395


دی ان ان