پروژه های انجام شده
  • ارزشگذاری
  • طرح کسب و کار
  • اوراق بدهی
  • تامین مالی سرمایه ای
  • مدیریت نظارت بر پروژه ها
  • امکان سنجی طرح ها

مفهوم ارزش و فعاليت ارزشگذاري از جمله مفاهيمي است كه به كليه فعاليت هاي مالي اعم از تامين مالي، سرمايه گذاري و مديريت پرتفوي، امور مالي شركت ها و تجديد ساختار مالي آن ها گره خورده كه هريك از اين فعاليت ها به نوعي در بخشي از فرآيند فعاليت عملياتي خود نيازمند ارزشگذاري است.

طرح كسب وكار، نوشته اي توصيفي و جامع در مورد كسب وكار يك موسسه، گروه يا فرد كارآفرين است. اين طرح حاوي بررسي هاي دقيقي در خصوص توليدات يا خدمات يك شركت، بازار و مشتريان، رقبا، منابع انساني، منابع تامين مالي، تكنولوژي و ابعاد فني محصول يا خدمات و ... است. يكي از مهمترين كاركردهاي طرح تجاري اين است كه با تدوين آن، كارآفرين مي تواند عوامل داخلي و خارجي درگير در كسب وكار خود را شناسايي و اثر آن ها را بر روي فعاليت خود بررسي نمايد. در حقیقت طرح كسب وكار به عنوان نقشه راه (Road map) شركت مي باشد كه مسير حركت شركت را تعيين مي‌كند. نهايت اينكه طرح كسب وكار به عنوان يك سند كلان است كه از آن انواع گزارش های مورد نياز شركت جهت توجيه مخاطبين استخراج مي گردد. فرآیند ارائه این خدمت نیز مشابه فرآیند ارائه خدمات تهیه طرح های توجیهی (FS) می باشد.

محوری ترین فعالیت شرکت تأمین سرمایه ملت با توجه به فعالیت های گسترده بانک ملت و شرکت های وابسته به آن در حوزه بازار پول، ارائۀ خدمات تأمین مالی به مشتریان عمده و دائمی بانک، خصوصاً شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از طریق انتشار اوراق مشارکت (ریالی و ارزی)، اوراق صکوک اجاره و گواهی های سپرده (خاص و عام) خواهد بود. از اینرو، شرکت تأمین سرمایه ملت در زمینۀ پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار (خصوصاً اوراق بدهی) و انواع روش های تأمین مالی در بازارهای مالی خدمات خود را ارائه خواهد داد. این خدمات شامل تأمین مالی از طریق سرمایه گذاران در بازار سرمایه و تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان در بازار پول (عمدتاً بانک ها و صندوق توسعه ملی) می باشد.

شرکت ها به منظور تامین منابع مورد نیاز برای طرح های توسعه ای و پاسخگویی به نیاز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می کنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکان پذیر است. 

دفتر انرژی به منظور اعمال نظارت فنی- اقتصادی بر تخصیص بهینه منابع مالی تامین شده از طرف بانک ملت به پروژه های بزرگ صنعتی، از طریق تقویت نگاه تخصصی ومدیریتی در اردیبهشت سال 1393 در شرکت تامین سرمایه بانک ملت تشکیل گردیده است.

امکان‌سنجی، به طور کلی به معنای بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب ‌وکار است. به عبارت دیگر، هدف از مطالعات امکان‌سنجی تعیین میزان امکان‌پذیری و اجرایی بودن یک پروژه و ثمربخشی آن می‌باشد. این مطالعات معمولاً توسط شخص ثالثی خارج از مجموعه سرمایه‌گذاران و شرکای پروژه یا کسب‌وکار صورت می‌گیرد، زیرا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بسیاری از سرمایه‌داران یا علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری ممکن است به شکلی خوش‌بینانه، فقط روی مزیت‌ها یا نقاط مثبت متمرکز شوند.


دی ان ان