تامین سرمایه بانک ملت
شرکت در یک نگاه

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان سومین نهاد در صنعت بانکداري سرمایه گذاري کشور(Investment Banking)در 8 شهریور ماه 1389 مجوز تأسیس خود را از شوراي عالی بورس و اوراق بهادار که بالاترین ،رکن بازار اوراق بهادار است دریافت کرده، در 28 دي ماه 1389 با شماره 395071 و سرمایه اسمی یک هزار میلیاردریال (نقداً پرداخت شده) در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري تهران به ثبت رسید. شرکت در 18 بهمن ماه1389 با اخذ مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را آغاز نمود.

موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه
  • موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:
    • موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:

دی ان ان