پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس – PGS04 - آخرین برآورد سرمایه گذاری کل طرح 3800 میلیون یورو، هزینه-های باقیمانده 1036 میلیون یورو، و مبلغ تسهیلات کنونی (مرحله دوم) 650 میلیون یورو می باشد که طبق مصوبات بانک به بخش های خرید و تامین کالا و اجرا تخصیص یافته است. شروع نظارت از ابتدای سال 1394 می باشد و تا پایان سال 1394 حدود 159 میلیون یورو هزینه کرد بخش اجرا بررسی گردیده است. پروژه در دست انجام است.

 


پروژه کارفرما تاریخ بودجه وضعیت وب سایت
ساخت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس
شروع پروژه از سال 94
650 میلیون یورو
در حال انجام
www.pgsoc.ir
دی ان ان