مخزن 10 میلیون بشکه نفت خام ذخیره سازی
طرح احداث مخازن نگهداری نفت خام

طرح احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت 10 میلیون بشکه بندر گناوه – POA01 -برآورد اولیه سرمایه گذاری طرح حدود 450 میلیارد تومان می باشد، تسهیلات اعطائی 150 میلیارد تومان که به بخش های مهندسی، خرید و اجرا اختصاص یافته است. شروع نظارت از 93/2 می باشد. طی دو سال اخیر پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه گزارش شده است. هزینه کرد حدود 121 میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی حدود 81% تا پایان سال 1394 بررسی و راستی آزمائی گردیده است. پروژه در دست انجام است.

 


Text/HTML
پروژه کارفرما تاریخ بودجه وضعیت وب سایت
ذخیره سازی 10 میلیون بشکه نفت خام
شرکت پترو امید آسیا
شروع از سال 93
45.257 میلیون یورو
در حال انجام
www.poa.co.ir
10 میلیون بشکه نفت خام مخزن گناوه

10 میلیون بشکه نفت خام مخزن گناوه

10 میلیون بشکه نفت خام مخزن گناوه

10 میلیون بشکه نفت خام مخزن گناوه

10 میلیون بشکه نفت خام مخزن گناوه

10 میلیون بشکه نفت خام مخزن گناوه


دی ان ان