انتقال گاز
انتقال گاز

طرح گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاها از طریق خط لوله‏CNG ,‏ و سایر روش ها‎ – NIG05 - شروع اجرای طرح از 11/92 بمدت 3 سال می باشد. برآورد اولیه کل سرمایه گذاری طرح حدود 10500 میلیارد تومان و میزان تسهیلات بانک ملت 1206 میلیارد تومان در سال 94 است. در سال 94 پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه گزارش و حدود 800 میلیارد تومان به عنوان هزینه های عملیاتی پروژه بررسی شده است. نظارت وگزارش دهی ادامه دارد.

 


پروژه کارفرما تاریخ بودجه وضعیت وب سایت
انتقال گاز
شرکت ملی گاز ایران
شروع پروژه از سال 92
363.86 میلیون یورو
در حال انجام
www.nigc.ir

دی ان ان