مدیریت نظارت بر پروژه ها
مدیریت نظارت بر پروژه ها

دفتر مدیریت نظارت بر پروژه ها فعالیت خود را از اردیبهشت سال 1393 با هدف نظارت بر تخصیص بهینه منابع مالی اعطایی از طرف بانک ملت در طرح ها و پروژه های بزرگ آغاز نموده است. فعالیت اصلی این دفتر شامل کنترل پیشرفت فیزیکی، کنترل هزینه های عملیاتی، بررسی و راستی آزمایی هزینه های عملیاتی طرح ها و پروژه ها می باشد.

انتقال گاز 10 میلیون بشکه نفت خام ذخیره سازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس شرکت صنایع مس ایران

انتقال گاز

طرح احداث مخازن نگهداری نفت خام

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

شرکت صنایع مس ایران

دی ان ان