تامین مالی

محوری ترین فعالیت شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با توجه به فعالیت های گسترده بانک ملت و شرکت های وابسته به آن در حوزه بازار پول، ارائۀ خدمات تأمین مالی به مشتریان عمده و دائمی بانک، خصوصاً شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از طریق انتشار اوراق مشارکت (ریالی و ارزی)، اوراق صکوک اجاره و گواهی های سپرده (خاص و عام) خواهد بود. از اینرو، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در زمینۀ پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار (خصوصاً اوراق بدهی) و انواع روش های تأمین مالی در بازارهای مالی خدمات خود را ارائه خواهد داد. این خدمات شامل تأمین مالی از طریق سرمایه گذاران در بازار سرمایه و تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان در بازار پول (عمدتاً بانک ها و صندوق توسعه ملی) می باشد.

عملکرد تامین مالی - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

در تأمين مالی از طريق بازار سرمایه، با بررسي ساختار سرمایه، وضعیت عملکرد و سودآوری متقاضی و همچنین برنامه‌های آتی آن، مناسب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش تأمين مالی به متقاضی پيشنهاد می‌گردد. در اين خصوص شركت تأمين سرمايه بانك ملت خدمات مشاور عرضه،‌ تعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني را ارائه مي‌نمايد. لازم به ذكر است، تأمين مالي از طريق بازار سرمايه شامل موارد زير مي‌باشد:

  • • تأمين مالی از طریق انتشار سهام
  • يكي از روش‌هاي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه، انتشار سهام مي‌باشد. طبق ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي، شركت‌هاي تأمين سرمايه، به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه‌گذاران، مي‌توانند فعاليت‌هاي مشاوره عرضه، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني را در فرآيند تأسيس و افزايش سرمايه شركت‌هاي سهامي عام و تبديل شركت‌هاي سهامي خاص به عام ارائه نمايند.

  • • تأمين مالی از طریق اوراق بدهی
  • یکی دیگر از روش‌های تأمين مالی، انتشار اوراق مشارکت و اوراق صکوک است. در اين خصوص، پس از بررسی طرح توسعه یا پروژه و همچنين وضعيت و عملكرد مالي متقاضی و حصول اطمينان از احراز شرایط لازم، شركت تأمين سرمايه زمينه لازم جهت انتشار اوراق مزبور را برای ناشر فراهم می‌نماید. لازم به ذكر است در فرآيند انتشار اوراق مشاركت و صكوك، شرکت‌هاي تأمين سرمایه می‌توانند خدمات مشاوره عرضه، تعهد‌ پذیره‌نویسي و بازارگرداني را ارائه نمايند.

    مجوز فعالیت مشاوره عرضه - شرکت تامین سرمایه بانک ملتمجوز فعالیت مشاور پذیرش - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

در تأمين مالي از بازار پول، خدمات شركت تأمين سرمايه بانك ملت را مي‌توان در سرفصل‌هاي زير طبقه‌بندي نمود:

  • بررسی و تهیه گزارش های امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها؛
  • اظهار نظر نسبت به گزارش های امکان‌سنجی تهيه شده توسط دیگران (راستي‌آزمايي گزارش های امكان‌سنجي)؛
  • نمايندگي متقاضي نزد مراجع ذيصلاح قانوني جهت دريافت مجوزهاي مربوطه؛ و
  • نمايندگي متقاضي جهت انتخاب و انجام مذاكرات با بانك عامل.
دی ان ان