ادغام و تملک

• به‌طور کلی ادغام و اکتساب شرکت‌ها به فرآیندهای مربوط به ترکیب و اتحاد شرکت‌ها گفته می‌شود. اين اقدامات به نوعي یک تصمیم استراتژیک هستند؛ به همين دليل، در سطح شرکت طبقه‌بندی می‌شوند و موضوع بحث مدیریت مالی بنگاه و نیز مدیریت سرمایه‌گذاری قرار مي‌گيرند. آثار ناشي از ادغام و اکتساب هم در سطح خرد يا شرکت‌ها و هم در سطح اقتصاد کلان قابل بررسي است. تصميم‌گيري راجع به ادغام و اکتساب، از تصمیمات استراتژیک و بسیار هنرمندانه و تخصصی مدیران مالی و سایر مدیران ارشد شرکت ها تلقي می‌شود که بلندمدت و حرفه‌ای هستند.

• ادغام و اکتساب در عمل، فرآیندهای بسیار پیشرفته و تخصصی هستند که جنبه‌ها و پیامدهای گسترده مدیریتی، حقوقی، قانونی، مالی، حسابداری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دنبال دارند و در مواردي حتي سبب جابجایی و تغییرات گسترده در ارزش افزوده و ثروت افراد، شرکت‌ها و جامعه و نیز تغییر در کيفيت تخصیص منابع می‌شوند. بنابراين، یکی از روش‌های مناسب برای رشد و توسعه شرکت‌ها ادغام و اکتساب شرکت‌ها و دارایی‌های موجود می‌باشد. این فعالیت ریسک و هزینه کمتر و سرعت بیشتری نسبت به راه‌اندازی یک فعالیت مخاطره آمیز جدید دارد. ادغام؛ ایجاد یک واحد اقتصادی از ترکیب دو یا چند واحد دیگر که از طریق Tender Offer (از بازار و یا مستقیماً از سهامداران) و یا اتحاد منافع مقدور می‌باشد. ادغام معمولاً بر اساس رضایت طرفین بوده و می‌تواند افقی و یا عمودی باشد.

• تملک و یا اکتساب؛ از طریق خرید درصدی از دارایي‌ها و یا اوراق بهادار شرکت جهت به دست آوردن کنترل آن انجام می‌شود.

شرکت های تامین سرمایه در دنیا از بازیگران اصلی حوزه ادغام و تملک محسوب می گردند.این نهادهای مالی عمدتاً در سه بخش نقش ایفا می نمایند:

  • نمایندگی فروشنده یا نمایندگی خریدار: شرکت های تامین سرمایه می توانند در یکی از این نقش های نماینده فروشنده (Target) و یا نماینده خریدار(Acquirer) قرار بگیرند.
  • ارزشگذاری: یکی از نقش های مهم شرکت های تامین سرمایه در مبحث ادغام و تملک، تعیین ارزش منصفانه (Fair Value) است.
  • تأمین مالی ادغام و تملک: معرفی اوراق بهادار جدید به بازار به منظور تأمین مالی فعالیت های ادغام و تملک از دیگر نقش های مهم شرکت های تامین سرمایه است.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت، به عنوان یکی از شرکت های برتر تامین سرمایه در کشور، توانایی ایفای هر سه نقش را در حوزه ادغام و تملک دارد.

• فرآیند ادغام و تملک مجموعه ای از فعالیت هاست که در انتقال مالکیت از یک فروشنده به یک خریدار به اوج خود می رسد. نمودار زیر مراحل ده گانه پیشنهادی و مصوب شرکت تأمین سرمایه بانک ملت را در فرآیند ادغام و تملک توصیف می نماید و این مراحل به دو بخش از فعالیت ها تقسیم می شوند: فعالیت های قبل و بعد از تصمیم به خرید.

فازهای ده گانه در ادغام و تملک - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

• فرایند اجرایی و مراحل ارائه خدمات ادغام و اکتساب

ادغام و تملک هنر ترکیب منابع و دارایی‌ها برای استفاده کارآتر و ایجاد هم‌افزایی می‌باشد. ادغام و تملک یکی از مهمترین عرصه های فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه می‌باشد. در این راستا شرکت تأمین سرمایه بانک ملت مطالعات مقدماتی این فعالیت را برای شرکت ها و پروژه ها انجام داده است و فرآیندی برای خدمات ادغام و تملک تدوین نموده است که به صورت شماتیک در زیر نشان داده شده است. این خدمات بسته به ارائه درخواست از طرف خریدار یا فروشنده متفاوت است و نمودارهای زیر بر همین اساس طبقه بندی شده اند.

 درخواست خدمات ادغام و تملک از جانب خریدار- شرکت تامین سرمایه بانک ملت

 درخواست خدمات ادغام و تملک از جانب فروشنده - شرکت تامین سرمایه بانک ملت

دی ان ان