خدمات واحد تامین مالی

خدمت واحد تامین مالی

خدمات افزایش سرمایه

شرکت ها به منظور تامین منابع مورد نیاز برای طرح های توسعه ای و پاسخگویی به نیاز خود به نقدینگی، اقدام به افزایش سرمایه می¬کنند. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود امکان¬پذیر است.

خدمات تعهد پذیره نویسی

ضرورت استفاده از متعهد پذیره نویس در تاسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام در مصوبه مورخ 25/03/1388 به شرح زیر به تصویب رسیده است.

خدمات واحد تامین مالی

محوری­ترین فعالیت شرکت تأمین سرمایه ملت با توجه به فعالیت­های گسترده بانک ملت و شرکت­های وابسته به آن در حوزه بازار پول، ارائۀ خدمات تأمین مالی به مشتریان عمده و دائمی بانک، خصوصاً شرکت­های فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از طریق انتشار اوراق مشارکت (ریالی و ارزی)، اوراق صکوک اجاره و گواهی­های سپرده (خاص و عام) خواهد بود. از اینرو، شرکت تأمین سرمایه ملت در زمینۀ پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار (خصوصاً اوراق بدهی) و انواع روش­های تأمین مالی در بازارهای مالی خدمات خود را ارائه خواهد داد. این خدمات شامل تأمین مالی از طریق سرمایه­گذاران در بازار سرمایه و تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان در بازار پول (عمدتاً بانک­ها و صندوق توسعه ملی) می­باشد. 

خدمات تامین مالی: شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با توجه به ساختار سرمایه و وضعیت عملکرد و سودآوری متقاضی و همچنین برنامه های آتی آن در خصوص بهرهبرداری از طرحها و پروژه های نیازمند منابع مالی، مناسبترین و کم هزینه ترین روش تأمین مالی را به متقاضی ارائه میدهد.

خدمات تعهد پذیره نویسی: تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار مهمترین فعالیت شرکت تامین سرمایه محسوب می شود. شرکت تامین سرمایه بانک ملت این نوع خدمات را در دو بخش اوراق بدهی و سرمایه ای انجام می دهد.

دی ان ان